Từ Điển Từ Hán Việt

cung cấp cho tất cả mọi người một công cụ cần thiết trong học tập, trau dồi tiếng Việt

Từ điển từ Hán Việt thuộc loại từ điển giải thích của tiếng Việt; thu thập và giải thích những từ ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hán hoặc được cấu tạo trên cơ sở những từ tố gốc Hán. Từ điển được xây dựng với ý tưởng khoa học là trở thành một công cụ giảng dạy khả thi và hữu hiệu cho nhà trường các cấp về từ Hán Việt và chữ Hán, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc qui định ngữ liệu về từ tố Hán Việt ở từng cấp học, dựa vào khả năng cấu tạo từ của chúng cao hay thấp.

Tìm từ

Tra cứu

Xem nghĩa

Sách Liên Quan

Những cuốn sách liên quan đến Từ Điển Từ Hán Việt.

Ứng dụng

Tải xuống Từ Điển Từ Hán Việt

Từ điển từ Hán Việt là một công cụ không thể thiếu đối với học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp và những người làm công tác trong các ngành văn hoá, cũng như đối với những người học tập và sử dụng Tiếng Việt nói chung.